Pozor!

Pozor, območje medveda in drugih živali!
Poskrbite za primerna oblačila in obutev!
Obnašajte se spoštljivo do živali, rastlin in kulturne dediščine!
Pozor
.