U okviru projekta CLAUSTRA+ pozvani ste da nam se pridružite u akciji čišćenja grmljem obraslog kasnoantičkog obrambenog zida, u četvrtak, 12. 12. 2019.
Akcija čišćenja odvijat će se na lokaciji u Studeni, Vranjeno i Za Presiku.

> Više informacija