Najdulja dionica zida u sklopu obrambenog sustava claustra Alpium Iuliarum.

Ajdovski zid iznad Vrhnike do sada je najduža poznata dionica kasnorimskog obrambenog sustava claustra Alpium Iuliarum. Dug je više od 6700 metara i ima barem 35 obrambenih kula. Okruživao je antičku Vrhniku (Nauportus), a u linije zidova možda je bila uključena i manja utvrda Turnovšče.

Zapreka Ajdovski zid, koja se nalazi na krajnjem zapadnom rubu Ljubljanskog barja, prva je u nizu pregradnih zidova koja je nadzirala glavnu rimsku cestu Emona – Akvileja. Na jugozapadu započinje na prolazu između Javorča i Ljubljanskog vrha, iznad današnje željezničke postaje Verd. Ajdovski zid proteže se prema jugozapadu po sjevernim obroncima Ljubljanskog vrha, gdje na najvećoj strmini ispod vrha završava. Ponovno ga možemo vidjeti nakon približno jednog kilometra na jugozapadnim obroncima, gdje se preko prijevoja na obroncima Bukovog vrha počinje spuštati u dolinu. Preko područja prolazi autoput Ljubljana – Logatec. Zid na drugoj strani autoputa prolazi preko Suhog hriba, u prijevoju Raskovca prelazi stari makadamski put između Ljubljane i Trsta te završava ispod vrha Raskovec. Nastavlja na njegovim sjeverozapadnim obroncima, preko Cesarskog vrha, gdje su ga na dužini od 200 metara uništile tri prometna veze – stara i nova Tržaška cesta te željeznica. S druge strane se zid uspinje po obroncima Smrekovca, u luku se okreće prema sjeverozapadu i nastavlja na Strmicu te se spušta u naselje Zaplana. Ovdje je zbog gradnje infrastrukture zapreka većim dijelom uništena. Posljednju dionicu zida moguće je pratiti po južnim obroncima Špika, gdje zid ispod vrha brda završava.

Zid je na cijeloj dionici širok približno jedan metar, ponegdje su vidljivi ostaci potpornja. Kule, koje su međusobno udaljene približno 100 metara, sagrađene su na unutrašnjoj (zapadnoj) strani zapreke te su imale oko 4 – 5 metara duge strane.

Pregled na Ajdovski zid bio je besprijekoran zbog njegovog oblika jer su sve strateške točke na zidu međusobno vidljive. S cijele zapreke pružao se odličan pogled na okolicu – Ljubljansko barje, Polhograjska brda, Rovtarska brda, a u zaleđu Logašku visoravan, Menišiju te sve do obronaka Hrušiškog masiva. S Ajdovskog zida vidljive su zapreke na Rakitni i Pokojišču.