Velebna utvrda s kamenim pragovima.

Na putu iz Rijeke prema Trstu kod naselja Pasjak mogu se vidjeti ostaci velebne utvrde s tri metara širokim zidovima. Zbog malobrojnih arheoloških otkrića uloga u sklopu obrambenog sustava nije posve jasna, ali je sigurno da je utvrda postojala oko 270. godine.

Utvrda, koja se nalazila nekoliko metara iznad današnje ceste Rupa – Starod kod slovensko-hrvatske granice, izgrađena je uz nekadašnju rimsku cestu Tarsatika – Tergeste. Arheološki istraženih i konzerviranih je 200 metara zidina s oba ulaza, a drugi dio je danas vidljiv kao 4 – 5 metara široki nasip prema brežuljkastoj visoravni. Utvrda Gradina iznad sela Pasjak nepravilnog je četverokutnog oblika te se savršeno prilagođava razvedenom terenu. Uz oba ulaza nalaze se dvije pravokutne ulazne kule, gdje je na tlu također vidljiv kameni prag.

U vezi utvrde Gradina iznad sela Pasjak u sklopu obrambenog sustava claustra Alpium Iuliarum postoje otvorena pitanja. Iako ima arheološko nalazište sve karakteristike alpskih zapreka, utvrda nema linearni zid. Rijetka arheološka nalazišta također omogućuju samo okvirno uvrštavanje utvrde u kasnorimsko razdoblje. Iznimka su rijetki nalazi novca koji datiraju iz 270. godine i koji su pronađeni uz temelje utvrde, ali na temelju toga ne možemo pouzdano tvrditi dali je utvrda 270. godine srušena ili su je tek počeli graditi.