Zid branio je uske doline koje vode na Blošku visoravan.

Zapreka Gradišče kod Roba postavljena je na krajnji sjeveroistočni rub Bloške visoravni, šest kilometara istočno od zapreke Novi Pot. Zid na Gradišču poseban je zbog svog tlorisnog oblika. Linija zida od Rijeke u Hrvatskoj do ovdje prolazi u smjeru prema sjeveroistoku, a u sredini dionice, na vrhu Gradiškog vrha, zid mijenja smjer za 90 stupnjeva te se spušta po obroncima prema zapadu.

Približno 1300 metara dugi kasnorimski zid prolazio je od stjenovitih obronaka Dednika prema istoku u dolinu potoka Kobilji curek. Nekada je bio ojačan sa sedam kula četverokutnog oblika. Nedugo nakon ulaza u tjesnac vidljiva je prva kula, nakon toga se s druge strane potoka zid uspinje po strmim obroncima Gradiškog vrha, gdje se nalaze druga i treća kula. Četvrta kula nalazi se na Gradiškom vrhu, na visoravni Kraj, gdje zid oštrim kutom skreće prema jugoistoku. Na dionici, gdje se zid počinje spuštati, dobro su vidljivi ostaci potpornja, sve do pete kule kada potpornji više nisu vidljivi. Zid vodi kroz prijevoj na strme obronke Malog vrha, gdje na sredini završava. Na toj dionici nalaze se šesta i sedma kula.

Od zapreke Gradišče kod Roba mogla se dobro nadzirati cijela dolina zbog odličnog pogleda s Gradiškog vrha. Ovdje se nalazilo križanje cesta s istočnog i sjevernog smjera. Vidljive su također zidine prema jugu, Novi Pot, Tabršče i Benete, te na zapadu Selo pri Robu.