Vidikovac s manjom rekonstruiranom utvrdom koja je nadzirala važnu rimsku cestu.

Približno na pola puta između Logatca i tvrđave Ad Pirum na prirodnoj zaravni glavnu rimsku cestu nadzirala je zapreka Lanišče. Linija zidova s utvrdom protezala se od sjeverozapada prema jugoistoku, a njezin središnji dio bila je manja četverokuta utvrda. S nje se pružao odličan pogled jer su prema istoku vidljive strateške točke Ajdovskog zida iznad Vrhnike i brdo Gradišče u podnožju kojega se nalazi zapreka Brst kod Martinj Hriba.

Sjeverno od utvrde zid se može pratiti približno pet metara. Niže na obroncima, usporedno s današnjim šumskim putem, prolazi stariji kolski put, pretpostavlja se trasa nekadašnje rimske ceste. U njegovom usjeku mogu se vidjeti veće količine vapnenaste žbuke i lomljenog kamena, što su najvjerojatnije ostaci sjevernog zida. Jugoistočno od utvrde je zid bolje očuvan. Najprije se proteže po rubu prirodnog platoa iznad ceste, a nakon toga skreće prema jugu, gdje u većoj kamenoj gomili završava na obroncima Srnjaka. Cijeli očuvani zid na toj zapreci dug je približno 315 metara, a kule do sada nisu otkrivene.

Rekonstruirana utvrda na Lanišču gotovo je pravilnog četverokutnog oblika. Ulaz je na jugozapadnoj strani, a uz njega nalazi se otvor iz jednog komada vapnenca. Drugi otvor na sjeveroistočnoj strani utvrde napravljen je od jednog komada pješčenjaka. Na vrhu utvrde, koji je nekoliko uži, dobro je vidljiv prsobran. Na unutrašnjim zidinama utvrde nalazili su se drveni stambeni vojni objekti.

Utvrda Lanišče koristila se kratko vrijeme u drugoj polovici 4. stoljeća, o čemu zaključujemo na temelju arheoloških nalaza.