Čuvar ceste na Bloškoj visoravni.

Samo 600 metara sjeverno od zapreke Tabršče na istočnom rubu Bloške visoravni nalazi se selo Novi Pot kod koje je tek nedavno otkrivena istoimena zapreka. Zid dužine 240 metara ojačan je s dvije kule.

Približno metar visoki zemljani nasip obrastao šumom nalazi se pravokutno na grebenu u smjeru jugoistok – sjeverozapad. Zapreka Novi Pot počinje uz šumsku vlaku, gdje je zid djelomično uništen te se približno 100 metara uspinje na vrh grebena. Na mjestu, gdje zid postiže najvišu točku, nalazi se prva četverokutna kula, smještena u sredinu zida. Geofizikalna mjerenja pokazala su da je kula služila kao prolaz jer je kroz kulu prolazila rimska cesta. Zid se nakon toga spušta po obroncima do današnje glavne ceste, gdje je potpuno uništen. Nekoliko metara ispod ceste zid se nastavlja, gdje također nailazimo na drugu kulu. Zid možemo slijediti do šumske vlake, gdje nestaje.