Kasnoantički zid na današnjoj državnoj granici.

Zapreka Prezid prolazi kroz usko korito između Babnog i Prezidskog polja, a u svom središnjem dijelu točno po današnjoj državnoj granici između Slovenije i Hrvatske. Na međunarodnom graničnom prijelazu ostaci su posve uništeni. Dionica zapreka savršeno se stapa sa razvedenim krajolikom.

Dužina zapreke Prezid iznosi približno 2800 metara i nema dokumentiranih kula. Njezin središnji dio proteže se u smjeru sjeveroistok – jugozapad, državnom granicom, sjeverni i južni krak zida obuhvaća Prezidsko polje u obliku kliješta i prolazi kroz hrvatski teritorij.

Zbog njezinog oblika pogled na unutrašnjost zapreke vrlo je dobar. Prema jugu i istoku vidljivi su vrhovi Gorskog kotara i pristup iz Tršća, od kuda je vodila rimska cesta. Na zapadu i sjeverozapadu pogled se otvara na vrhove Javornika i Snežnika, a na istoku na masiv Goteniške gore iznad Kočevja. Na sjeveru je Racna gora, a pogled se također pruža na Babnu Policu.