Utvrda s pogledom na Jadransko more.

Približno četiri kilometra istočno od antičke Tarsatike na uzvisini Solin iznad Martinšćice i Draške doline u općini Kostrena nalazi se istoimena kasnorimska utvrda. Njezin položaj na 240 metara nadmorske visine nudio je dobar pogled na okolinu, uglavnom na kopnene i morske putove u Tarsatiku.

Vrh brda, na kojem se nalazi utvrda Solin, naseljen je već u kameno doba. Sa sjeverne strane utvrdu štiti provalija, a na lakše dostupnoj južnoj strani, okrenutoj prema moru, u kasnorimskom razdoblju podigli su zid koji je djelomično pratio trasu prapovijesnog suhozida koji se dobro prilagodio terenu.

Zidine su široke dva metra te imaju tri četverokutne kule. Sve kule se nalaze u središnjoj liniji zida i imaju ulaze na unutarnjoj, sjevernoj strani. Središnja kula ima uski prolaz za jednu osobu, također na vanjskoj strani uz zidine. Uz zapadnu dvostruku kulu, kakve se nalaze također na tvrđavi Ad Pirum i utvrdi Gradina iznad Pasjaka, nalazi se glavni ulaz u utvrdu s očuvanim kamenim pragom.

Arheološka istraživanja utvrde Solin traju od 2007. godine. Do danas je istražen i konzerviran veći dio zida u dužini od 120 metara i tri kule. Lošije je očuvan zapadni dio zidina koji je oštećen tijekom Drugog svjetskog rata. Vojnici su uz unutarnje zidine iskopali zaštitne položaje, također je taj dio bombardiran u završnim ratnim operacijama 1945. godine.