Dodirna točka kasnorimskog obrambenog sustava i Rapalske granice.

Šest kilometara sjeverno od Grobničkog polja u blizini Studene i Klane sačuvan je gotovo 5000 metara dugi zid. Zajedno s kanjonom rijeke Rječine i dionicom zida u Rijeci predstavlja 20 kilometara dugu neprekinutu liniju zidova.

Zid započinje iznad izvora rijeke Rječine. Nakon toga proteže se iznad kanjona prema sjeveru te na brdu Vranjeno kod doline Za Presiku skreće prema sjeveroistoku. Od tamo nastavlja u brda Gorskog kotara, gdje se odlično spaja s prirodnim stijenama i tvori snažnu prepreku. Zid završava na strmim obroncima ispod Štulca na nadmorskoj visini od 1000 metara. Budući da je zid djelomično potkovastog oblika, pogled na unutarnji dio zapreke je dobar.

Sa sigurnošću je utvrđeno da zapreka Studena ima četiri kule, od toga jednu ugaonu. Godine 2015. arheolozi su iskopali kulu na lokaciji Mlake. Utvrdili su da je imala prolaz, ali samo za pješake. Istraživanja pokazuju da se pored nalazila još jedna kula, a između kula je možda postojao prolaz za kola. Možemo zaključiti da je ovdje prolazila rimska cesta od Rijeke prema Trstu ili Akvileji. Druge kule nalaze se na unutarnjoj (zapadnoj) strani zida, a kod najsjevernije kule zapreka mijenja smjer i to pravokutno, tako da se zid dodiruje sa suprotnim kutovima kule.

Područje zaleđa Tarsatike sa stajališta nadzora bilo je vrlo važno. S zapreke Studena također je moguće je vidjeti vrhove na Grobničkom polju i dionicu zida na Svetoj Katarini iznad Tarsatike. Prema istoku i jugu vidljivi su vrhovi Gorskog kotara, a pogled se otvara čak prema Velebitu. Prema zapadu se može vidjeti Klana i niža kraška visoravan koja se proteže pored utvrde Gradina iznad Pasjaka. Također su vidljivi vrhovi u Istri.