Najkraća dionica zida u sklopu obrambenog sustava claustra Alpium Iuliarum.

Na brdu Tabršče, sjeverozapadno od zapreke kod sela Benete, vidljivi su skromni ostaci kasnorimske zapreke. Među mještanima ostaci su poznati kao Stari grad na Taborščah ili Stari grad pri Kapelici.

Na terenu su ostaci približno 15 metara duge zapreke vidljivi kao 1,5 metara široki nasip, a na sredini se nalazi pravokutna kula. Veličina kule iznosi 6 x 5 metara. Zapreka je postavljena na prijelomu terena na vrhu prirodne zaravni. Ispred se nalazi dolina, a na unutrašnjoj strani visoravan koja se proteže na Blošku visoravan.

Zid na Tabrščah najvjerojatnije je nadziral tek manji cestovni prolaz, a zbog blizine linije zidova Benete i Novi Pot pretpostavlja se da se nije koristil kao samostalna zapreka.