Najsjeverniji dio do sada dokumentiranih linija zidova.

Najsjeverniji do sada dokumentiranih linija zidova nalazi se kod sela Zarakovec ispod strmih stijena današnjih Julijskih Alpa. Nadzirao je sjeverni put u Italiju koji je prolazio kroz Škofjeloška brda i Soču u sjevernu Italiju. Budući da se 277 metara dugi zid s obzirom na druge linije obrambenog sustava nalazi na odmaknutoj lokaciji, stručnjaci pretpostavljaju da je na tom području u kasnorimskom razdoblju postojalo više linija zidova koje do danas nisu otkrivene.

Zapreku, koja započinje na sjevernim obroncima Baške grape ispod strmih stijena, na terenu je teže primijetiti. Već nakon nekoliko metara uništena je zbog gradnje stambenih i gospodarskih zgrada. Dalje kroz zapreku prolazi cesta Grahovo – Podbrdo, a nakon 100 metara nestaje prije rijeke Bače. Na drugoj strani rijeke zid je jedva primjetan te brzo nestaje na obroncima iznad željeznice. U okviru zapreke Zarakovec do sada nisu otkrivene kule ili potpornji.