Pročitajte o najnovijim otkrićima obrambenog sustava!

Nedavno je objavljena zaključna publikacija o obrambenom sustavu claustra Alpium Iuliarum. Knjiga započinje uvodnim članakom o CAI, nakon kojeg slijede članci raznih autora o najnovijim arheološkim istraživanjima.

Naš cilj je bio publikacijom predstaviti prikupljene arheološke podatke koji su činili temelj za razvoj Prekogranične destinacije kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum – glavnog rezultata projekta CLAUSTRA+.

Najnovija istraživanja, od kojih su neka završena tek prije nekoliko mjeseci, studije i interpretacije, vjerojatno će u idućim godinama više dozrijeti, no nova polazišta i perspektive mogu se jasno razabrati i već sada otvoriti nova pitanja u istraživanjima: „… claustra patefacta sunt Alpium Iuliarum“ [… su otvorene prepreke u Julijskim Alpama].

Preuzmite i uživajte čitajući cijelu publikaciju ovdje.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta CLAUSTRA+, Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum, sufinanciranog iz programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014–2020.