Prethodni projekti

Kameni branici Rimskog Carstva (CLAUSTRA)

PROGRAM: Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.–2013.

GLAVNI CILJ: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa

MJERA: Očuvanje područja zaštite prirode i kulturne baštine

VRIJEDNOST PROJEKTA: 600.050,09 EUR (IPA: 508.129,33 EUR)

IZVORI FINANCIRANJA: Europski fond za regionalni razvoj (85 %) u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013., državna sredstva (10 %) i vlastita sredstva (5 %).

TRAJANJE PROJEKTA: 01. siječnja 2014.–17. rujna 2015.

O PROJEKTU:

Projekt Kameni branici Rimskog Carstva (CLAUSTRA) sadržajno se usredotočuje na kasnorimski obrambeni sustav claustra Alpium Iuliarum (CAI). Sustav CAI u to je vrijeme bio najveći građevinski i vojno-obrambeni sustav na teritoriju današnje Slovenije i Hrvatske. Jedinstvena zajednička kulturna baština upozorava na problematiku prilikom procjene, zaštite i očuvanja kulturne baštine, poznavanja sustava CAI te predstavljanja sustava kao cjeline. Zbog nepoznavanja kulturne baštine u lokalnim zajednicama, ostaci sustava CAI uništavaju se šumarstvom, poljoprivredom i urbanizacijom. Time nestaje zajednički identitet prostora i zajednička vrijednost područja.

S projektom Kameni branici Rimskog Carstva omogućena su zajednička preventivna istraživanja i usklađivanja međudržavnih konzervatorskih polazišta. Važna kulturna baština sada se evidentira, dokumentira, valorizira, registrira, zaštićuje te će biti predstavljena javnosti kao cjelina. U sklopu projekta provode se različiti radovi (internetska stranica o sustavu CAI s interaktivnim zemljovidom, izložba, publikacija odnosno turistički vodič po sustavu CAI i dokumentarni film) koji će široj javnosti ovu važnu zajedničku kulturnu baštinu predstaviti, približiti te ju napraviti pristupačnijom.

Promocija sustava CAI predstavlja nov kulturno-turistički potencijal područja koji je nužno potreban za održivi razvoj regije u obje države. Slični spomenici u Europi na popisu su svjetske baštine UNESCA (Hadrijanov zid, Antoninov zid, Dunavski limes).

PROJEKTNI PARTNERI:

 1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 2. Hrvatski restauratorski zavod
 3. Narodni muzej Slovenije
 4. Inštitut Ivan Michler
 5. Udruga Žmergo
 6. Primorsko-goranska županija

Strateški projekt - Arheološki parkovi sjevernog Jadrana (PArSJAd)

PROGRAM: Program prekogranične suradnje Slovenija – Italija 2007. – 2013.

GLAVNI SEKTOR RADA: Kôd 58 »Zaštita i očuvanje kulturne baštine«

GLAVNI CILJ 3: Društvena integracija

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.800.000,01 EUR (ESRR: 2.380.000,01 EUR)

IZVORI FINANCIRANJA: Europski fond za regionalni razvoj (85 %) u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013., nacionalna sredstva (10 %) i vlastita sredstva (5 %).

TRAJANJE PROJEKTA: 01. siječnja 2014. – 17. rujna 2015.

 

 

O PROJEKTU:

Projekt obuhvaća zajedničku arheološku baštinu obale sjevernog Jadrana, od emilijskog do slovenskog primorja. Ukupno devet partnera (tri slovenska i šest talijanskih) u razdoblju od tri godine (2010. –2013.) želi ostvariti sljedeće ciljeve:

 • realizacija planiranih sustava kulturnih, arheoloških i prirodnih entiteta i njihovo povezivanje kako bi bili svakome dostupni,
 • izmjena iskustava na području arheološke didaktike, stvaranje baze primjera prakse te oblikovanje odgovarajućeg modela arheološke didaktike,
 • stvaranje virtualnog arheološkog parka,
 • realizacija pilotskih projekata za povećanje djelatnosti na odabranim područjima, što konkretnije znači uređivanje odabranih lokacija na način da su iste dostupne široj javnosti,
 • učinkovita promocija djelatnosti i popularizacija arheoloških parkova i arheološke baštine.

PROJEKTNI PARTNERI:

 1. Regione del Veneto – Unita Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie
 2. Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna
 3. Comune di Bagnara di Romagna
 4. Comune di Russi
 5. Comune di Voghiera
 6. Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali – Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio beni e attivita culturali
 7. Narodni muzej Slovenije
 8. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije