Projekt Claustra+

Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum (CLAUSTRA+)

PROGRAM: Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

PREDNOSNA OS 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih izvora

TEMATSKI CILJ 2.1: Aktivno očuvanje baštine putem održivog turizma

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.779.988,15 EUR (ESRR: 1.512.989,90 EUR)

IZVORI FINANCIRANJA: Europski fond za regionalni razvoj (85 %) u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

TRAJANJE PROJEKTA: 01. kolovoza 2017. – 31. siječnja 2020.

O PROJEKTU:

Claustra Alpium Iuliarum je kasnorimski obrambeni sustav koji je štitio prolaze do središta Rimskog Carstva. Arheološki ostaci sustava rasprostiru se u prekidima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a postavljanje zida ukazuje na namjensko iskorištavanje prirodnih danosti razvedenog terena. Claustra predstavlja izniman primjer povezivanja arhitekture s prirodnim okolišem i njezino doživljavanje blisko je povezano s doživljavanjem prirode. Arheološki ostaci nalaze se uglavnom u šumovitom području, često u predjelima koji se prekrivaju s područjima koja su zaštićena na temelju propisa s područja očuvanja prirode i šumarstva. Na žalost, sudionici takve baštine jako su razdrobljeni, a ostaci nisu odgovarajuće konzervirani, prezentirani i dostupni, zbog toga je nužno potrebno povećati njihovu prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma. Projekt predviđa sklop aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Uključuje pripremu smjernica za razvoj i plan promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerara, sistematičku promociju proizvoda (zajedno s mobilnom aplikacijom) te razvoj i provedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, doživljajno vođenje). Za razvoj cjelovitog proizvoda i za stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom cjelovitim pristupom bit će uspostavljen konzorcij CLAUSTRA, koji će udružiti sve važne sudionike i povezati lokalne gospodarske subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta namijenjen ne poboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To će biti postignuto putem aktivnog očuvanja i obogaćene prezentacije arheološkog naslijeđa te provedbom mjera za povećanje fizičkog i informacijskog pristupa, uključivo s uspostavljanjem tri didaktične info točke. Unaprijedit ćemo turistički razvoj programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći usporediti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, kao što su Zemlja Hadrijanovog zida ili njemački limes.

GLAVNI CILJI PROJEKTA: Uspostavljanje prekogranične destinacije kulturnog i zelenog turizma »Claustra Alpium Iuliarum«.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Razvoj proizvoda kulturnog i zelenog turizma CLAUSTRA:

  • uspostavljanje mjera za razvoj destinacije i priprema plana promocije za proizvod CLAUSTRA,
  • oblikovanje kulturno-turističke rute i itinerara,
  • oblikovanje konzorcija CLAUSTRA i radne skupine »Open Claustra«,
  • seminari za vodiče i turoperatore,
  • priprema elektroničkog priručnika za vodiče i turoperatore,
  • avanturističko vođenje,
  • sistematička promocija turističkog proizvoda,
  • izrada mobilne aplikacije,
  • izrada brošure i zemljovida kulturno-turističke rute, priprema promocijskog gradiva za turoperatore,
  • izlet 50 turoperatora i turističkih novinara,
  • živa povijest (rimski dan, rimska noć u prirodi, oživljavanje rimskog tabora),
  • tematski prekogranični biciklistički događaji i pješačenja,
  • tematske radionice i javne projekcije filma CLAUSTRA.

2. Aktivna konzervacija i poboljšanje pristupa:

   • istraživanja i konzervacija arheološkog naslijeđa, terenska istraživanja prirodne baštine i staništa te modeliranje antičke vegetacije na područjima obrambenog sustava,
   • participativno održavanje (akcija čišćenja na arheološkim ostacima i dostupnim putevima),
   • priprema studije provedivosti za postupanje s arheološkim ostacima u svrhu smanjivanja negativnog učinka vegetacije na arheološke ostatke,
   • uspostavljanje nove šetnice uz Ajdovski zid na Vrhniki,
   • postavljanje tabli na postojećim putevima,
   • postavljanje info tabli i 4 »arheostereoskopa« pored arheoloških ostataka,
   • uspostavljanje didaktičnih info točaka na Vrhniki i u Rijeci,
   • priprema projektne dokumentacije za uspostavljanje većeg interpretacijskog centra CLAUSTRA u zaleđu Rijeke,
   • gostovanje izložbe »Claustra Alpium Iuliarum« na osam lokacija i postavljanje nove interaktivne izložbe na dvije lokacije.

PROJEKTNI PARTNERI:

 1. Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
 2. Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport i turizem Vrhnika
 3. Narodni muzej Slovenije
 4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 5. Hrvatski restauratorski zavod
 6. Primorsko-goranska županija
 7. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 8. Prirodoslovni muzej Rijeka
 9. Turistička zajednica Kvarnera