Najdulji do sada poznati dio alpskog obrambenog zida je Ajdovski zid iznad Vrhnike koji u dužinu mjeri 6.700 metara i ima barem 35 obrambenih kula.