Najkraći do sada poznati dio alpskog obrambenog zida je zid na brdu s toponimom Tabršče koji je dug samo 15 metara.