Zasluge

Spletna stran je bila ustvarjena v okviru Programa sodelovanja INTERREG VA Slovenija-Hrvaška 2014–2020 in jo sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in muzej. Gre za del projekta ČEZMEJNA DESTINACIJA KULTURNEGA IN ZELENEGA TURIZMA CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM.

Narodni muzej Slovenije želi spodbuditi širjenje in uporabo informacij o poznoantičnem zapornem sistemu claustra Alpium Iuliarum in strokovnega znanja, ki ga objavljamo na naši spletni strani, zato je dovoljena nekomercialna, izobraževalna ali osebna ponovna uporaba, če sta vir in avtor priznana. Navedbe morajo vključevati tudi URL www.claustra.org.

K oblikovanju te spletne stran so prispevali številni izjemni posamezniki, ki bi jim radi izrazili našo najglobljo hvaležnost. Vsi avtorji so po abecednem vrstnem redu navedeni spodaj.

Besedila:

Blažević, U. Galien, J. Kusetič, T. Lah in S. Rudolf.

Fotografije:

D. Badovinac, M. Bedjanič, A. Blatnik, M. Frelih, J. Furlan, U. Galien, A. Golja, B. Gutman, A. Hudoklin, S. Jenčič, D. Klenovšek, J. Kusetič, T. Lauko, M. Lavrič, R. Matejčić, M. Mazija, C. Mlinar, M. Mori, T. H. Oršanič, P. Petru, M. Pršina, M. Rogelj, S. Rudolf, M. Slak, J. Šašel, D. Tome, T. Trebar, D. Trobec, S. Ulrich, M. Urleb, T. Velikonja, M. Vernik, J. Višnjić

in

arhivi Notranjski muzej Postojna, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski restauratorski zavod, Ministrstvo za kulturo, INDOK center, Narodni muzej Slovenije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Promocijski film Claustra Alpium Iuliarum:

Udruga Ukus in Udruga Žmergo.

Geodetske meritve in vizualizacija:

Gearh d.o.o.

Digitalne rekonstrukcije:

Igor Dolinar in Peter Kos.

Digitalne rekonstrukcije Tarsatike:

A. Leliwa, J. Višnjić in V. Višnjić.

Spletna stran:

MS3 d.o.o.