Ajdovski zid nad Vrhniko velja za najdaljši znan odsek v obrambnem sistemu CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM in meri 6,5 km, s prekinitvami pa več kot 10 km. Glede na zemljevid Alfonza Müllnerja iz konca 19. st. se zid začne pod današnjo železniško postajo Verd. Arheologi so začetek zidu uspeli dokumentirati šele na pobočju Ljubljanskega vrha, del zidu pod železniško postajo pa je veljal za uničenega.

V okviru projekta Claustra+ smo z natančno obdelavo lidarskega posnetka prepoznali površinski znak, ki bi lahko bil del Ajdovskega zidu, kot ga je zarisal že Müllner. Lidar (Light Detection and Ranging) je metoda daljinskega zaznavanja, pri kateri z laserjem, nameščenim na letalo, merimo zemeljsko površje in s tem dobimo natančen zemljevid – digitalni model reliefa.

Na teren sta se, zaradi bujne vegetacije opremljeni z mačetami, odpravili ekipi NMS in ZVKDS, ki jima je uspelo najti »izgubljene« ostanke zidu in ga dokumentirati v dolžini 200 m. Prav tako so odkrili ostanke treh stolpov. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo poskrbel za ustrezen varstveni režim.

Trasa ohranjenega zidu sedaj meri več kot 6,7 km, kar še utrjuje status Ajdovskega zidu kot najdaljšega odseka v celotnem obrambnem sistemu. Za boljšo predstavo pa smo v Narodnem muzeju Slovenije pričeli z izdelavo 3D virtualne rekonstrukcije celotnega zidu, ki si jo boste lahko ogledali kmalu.