Najdaljši odsek zidu v sklopu zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum.

Ajdovski zid nad Vrhniko je do sedaj najdaljši znani odsek poznorimskega zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum. V dolžino meri preko 6700 m in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Pod seboj je oklepal antično Vrhniko (Nauportus), kjer je bila v zaporni sistem morda vključena tudi manjša utrdba Turnovšče.

Zapora Ajdovski zid, ki je umeščena nad skrajnim zahodnim robom Ljubljanskega barja, je bila prva v nizu zapornih zidov, ki je nadzorovala glavno rimsko cesto Emona–Akvileja. Na jugozahodu se začne na prehodu med Javorčem in Ljubljanskim vrhom, nad današnjo železniško postajo Verd. Ajdovski zid Poteka proti jugozahodu po severnem pobočju Ljubljanskega vrha, kjer se tik pod vrhom v največji strmini konča. Ponovno mu lahko sledimo čez slab kilometer na jugozahodnem pobočju, kjer pride preko sedla na pobočje Bukovega vrha, od koder se spusti v dolino. Tam ga preseka avtocesta Ljubljana–Logatec. Zid se na drugi strani avtoceste usmeri preko Suhega hriba, v sedlu Raskovca preči staro makadamsko cesto med Ljubljano in Trstom ter se konča pod vrhom Raskovca. Nadaljuje se na njegovem severozahodnem pobočju, preko Cesarskega vrha, kjer so ga na razdalji 200 uničile kar 3 prometne povezave – stara in nova Tržaška cesta ter železnica. Na drugi strani se zid povzpne po pobočju Smrekovca, se v loku obrne proti severozahodu in vodi na Strmico, od tam pa se spusti v zaselek Zaplana. Tu je zaradi gradnje infrastrukture zapora v večji meri uničena. Zadnjemu odseku zidu lahko sledimo po južnem pobočju Špika, kjer se zid pod vrhom hriba konča.

Zaporni zid je na celotni trasi širok približno 1 m, ponekod pa so ob njem vidni tudi obrisi opornikov. Stolpi, ki so bili med seboj oddaljeni približno 100 m, so bili postavljeni na notranji (zahodni) strani zapore in so imeli stranice dolge 4–5 m.

Pregled nad zaporo Ajdovski zid je bil brezhiben zaradi njene oblike, saj so bile vse strateške točke na zidu med seboj vidne. Prav tako je bil s celotne zapore možen dober pregled nad okolico – vidno je bilo Ljubljansko barje, Polhograjsko hribovje, Rovtarsko hribovje, v zaledju pa še Logaška planota, Menišija ter vse do obronkov Hrušiškega masiva. Z Ajdovskega zidu sta vidni tudi zapori na Rakiti in Pokojišču.