Geološko pot v Kobilji curek odlikuje izjemna geološka pestrost, na kratki razdalji se zamenja šest različnih kamnin. Vsebino popestrijo ostanki rimskega zapornega zidu, del poznorimskega zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum.