Mogočna utrdba s kamnitimi pragovi.

Na poti iz Reke proti Trstu pri naselju Pasjak uzremo ostanke mogočne utrdbe s 3 m širokimi zidovi. Zaradi maloštevilnih arheoloških najdb njena vloga v sklopu zapornega sistema ni povsem jasna, zagotovo pa je utrdba obstajala okoli leta 270.

Utrdba, ki se nahaja nekaj metrov nad današnjo cesto Rupa–Starod pri slovensko-hrvaški meji, je bila postavljena ob nekdanji rimski cesti Tarsatika–Tergeste. Arheološko izkopanega in konserviranega je bilo 200 m obzidja z obema vhodoma, ostali del pa je danes viden kot 4–5 m širok nasip, ki vodi po valovitem platoju. Utrdba Gradina nad Pasjakom je nepravilne štirikotne oblike in se odlično prilagaja razgibanemu terenu. Ob obeh vhodih sta po dva pravokotna vhodna stolpa, kjer je na tleh viden tudi kamniti prag.

Utrdbo Gradina nad Pasjakom obravnavamo v sklopu zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum z nekaj zadržki. Čeprav ima arheološko najdišče vse značilnosti alpskih zapor, nima linearnih zapornih zidov. Redke arheološke najdbe nam prav tako omogočajo le okvirno datiranje utrdbe v poznorimski čas. Izjema so redke novčne najdbe iz leta 270, odkrite ob temelju utrdbe, na podlagi katerih pa ne moremo zanesljivo trditi ali je bila utrdba leta 270 porušena ali po tem letu šele zgrajena.