Zid, ki je varoval ozki dolinici, ki vodita na Bloško planoto.

Zapora Gradišče pri Robu je postavljena na skrajni severovzhodni rob Bloške planote, 6 km vzhodno od zapore novi Pot. Zaporni zid na Gradišču izstopa zaradi svoje tlorisne oblike. Linija zapor od Reke na Hrvaškem pa vse do tu poteka v smeri proti severovzhodu, na sredini tega odseka, na vrhu Gradiškega vrha, pa se zid zalomi za 90 stopinj in se spusti po pobočju proti zahodu.

Približno 1300 m dolg poznorimski zid je potekal od skalnatega pobočja Dednika proti vzhodu v dolino potoka Kobilji curek. Nekoč je bil okrepljen s sedmimi stolpi štirikotne oblike. Kmalu po vstopu v sotesko je viden prvi stolp, nato pa se onkraj potoka zid začne vzpenjati po strmem pobočju Gradiškega vrha, kjer stojita drugi in tretji stolp. Četrti stolp se nahaja na Gradiškem vrhu, na ravnem platoju, imenovanem »Kraj«, kjer se zid tudi obrne v ostrem kotu proti jugovzhodu. Na delu, kjer se zid začne spuščati, so ob njem dobro vidni tudi ostanki opornikov, vse do petega stolpa, ko opornikov ne opazimo več. Zapora vodi skozi sedlo na strmo pobočje Malega vrha, kjer se na sredini pobočja konča. Na tem odseku stojita šesti in sedmi stolp.

Z zapore Gradišče pri Robu je bilo mogoče dobro nadzirati vso dolino, zaradi izjemnega razgleda z Gradiškega vrha. Tod je bilo križišče cest iz vzhodne in severne smeri. Vidne so tudi zapore proti jugu, Novi Pot, Tabršče in Benete, ter na zahodu zapora Selo pri Robu.