Zapora z vogalnim stolpom.

Približno 6 km severno od Tarsatike poteka zapora Jelenje na Grobničkem polju. Pregled nad zaporo in okolico je dober, saj so vidni vrhovi nad Tarsatiko in del Kvarnerskega zaliva.

Zapora Jelenje se vije od reke Rječine pri vasi Lukeži, preko osrednjega dela vasi Jelenje. Nadaljuje se na ledini Burinje nad Jelenjem in poteka proti severovzhodu po strmih pobočjih na Grobničkem polju do Kube, kjer izgine. Po okoli 450 m ji lahko ponovno sledimo na Kaliću, od koder se rahlo vzpenja vzporedno s pobočjem Borovice, kjer se nad prepadno grapo konča. Odsek na pobočju Borovice zapira rahel vzpon, ki po kraški terasi vodi proti severozahodu do sosednje zapore Studena. Tu je zid spet prekinjen. Ponovno mu lahko sledimo čez približno 900 m zračne linije proti severovzhodu, na ledini Tomažina. Tu je ohranjen še v dolžini 430 m.

Zapora, ki meri približno 3600 m, je podkvaste oblike in ima arheološko dokazanih pet stolpov. Vsi raziskani stolpi so štirikotne oblike in obrnjeni na notranjo stran zapore. Postavljeni so na najboljše razgledne točke in medsebojno vidni. Zanimiv je tudi t. i. vogalni stolp, ki je bil postavljen na mestu spremembe smeri zapornega zidu. Ob večjem delu zapornega zidu Jelenje so postavljeni tudi oporniki, na razdalji približno 4 m.