Razgledna točka z manjšo rekonstruirano utrdbo, ki je nadzorovala pomembno rimsko cesto.

Približno na polovici poti med Logatcem in trdnjavo Ad Pirum je na naravni polici glavno rimsko cesto nadzorovala zapora Lanišče. Zaporna linija z utrdbo je potekala od severozahoda protu jugovzhodu, njen osrednji del pa je bila manjša kvadratna utrdba. Ta je bila odlična razgledna točka, saj se proti vzhodu vidijo strateške točke Ajdovskega zidu nad Vrhniko in hrib Gradišče, pod katerim je zapora Brst pri Martinj Hribu.

Severno od utrdbe lahko zapori sledimo približno 5 m. Nižje po pobočju, vzporedno z današnjo gozdno potjo, teče starejši kolovoz, domnevno trasa nekdanje rimske ceste. V njegovem useku lahko na mestih vidimo večje količine apnene malte in lomljencev, ki so verjetno ostanki severnega zapornega zidu. Jugovzhodno od utrdbe je zaporni zid bolje ohranjen. Najprej poteka po robu naravne police nad cesto, nato pa se obrne proti jugu, kjer se v večji skalni gmoti na pobočju Srnjaka konča. Celoten ohranjen zid na tej zapori tako meri okoli 315 m, na njem pa do sedaj še ni bilo odkritih stolpov.

Rekonstruirana utrdba na Lanišču je skoraj pravilne kvadratne oblike. Vhod ima na jugozahodni strani, ob katerega je umeščena lina, narejena iz enega kosa apnenca. Druga lina, vpeta v severovzhodno stranico utrdbe, je bila narejena iz enega kosa peščenjaka. Na vrhu utrdbe, ki je nekoliko ožji, je dobro viden tudi prsobran. V notranjosti utrdbe so bili na obzidje nekoč pritrjeni leseni bivalni vojaški objekti.

Utrdba Lanišče je bila v uporabi le kratek čas v drugi polovici 4. stoletja, o čemer sklepamo na podlagi odkritih arheoloških najdb.