Strateška točka nad Ljubljanskim barjem.

Zapora Pokojišče s svojo značilno strateško postavitvijo na izrazit naraven prelom nad Ljubljanskim barjem, izravnanim terenom ob zidu in arhitekturnimi elementi združuje večino glavnih značilnosti zapor sistema claustra Alpium Iuliarum.

Zaporni zid s šestimi stolpi se dviga nad skrajnim jugozahodnim delom Ljubljanskega barja. Zapora je postavljena v obliki obrnjene črke »S« in meri 577 m. Opazimo jo lahko tik pred vstopom v vas Pokojišče nad Borovnico, od koder poteka v smeri severozahoda v gozd. V dokaj ravni črti sta vidna tudi prva dva stolpa, za njima pa se zid obrne proti severu in postane težje prepoznaven. Preko zapore vodi tudi danes opuščena cesta na Pokojišče, ki jo je deloma tudi uničila. Na drugi strani useka so ostanki zidu ponovno bolje vidni in potekajo v rahlem vzponu ter zlagoma sledijo naravnemu prelomu na pobočju Sevca. Tam so še štirje stolpi, med seboj oddaljeni približno 100 metrov, za njimi pa se zapora počasi izgubi.

Vseh šest štirikotnih stolpov je na zid umeščenih sredinsko, na zapori Pokojišče pa so bolje kot kjerkoli drugje v sistemu claustra Alpium Iuliarum vidni tudi ostanki opornikov, ki si sledijo v enakomernih presledkih vzdolž zapore.