Zaporni zid na današnji državni meji.

Zapora Prezid poteka po ozkem kotanjastem prehodu med Babnim poljem in Prezidskim poljem, v svojem osrednjem delu natančno po današnji državni meji med Slovenijo in Hrvaško. Na mestu mednarodnega mejnega prehoda so ostanki povsem uničeni. Celotna zapora se izvrstno vpenja v okoliški razgiban teren.

Celotna dolžina zapore Prezid znaša približno 2800 m in nima dokumentiranih stolpov. Njen osrednji del poteka v smeri severovzhod–jugozahod, po državni meji, severni in južni krak zidu pa kleščasto objemata Prezidsko polje in potekata po hrvaškem ozemlju.

Zaradi njene oblike je pregled nad notranjostjo zapore zelo dober. Proti jugu in vzhodu so vidni vrhovi Gorskega Kotarja in dostop iz Tršća, od koder je vodila rimska cesta. Na zahodu in severozahodu se pogled odpira na vrhove Javornikov in Snežnika, na vzhodu pa na masiv Goteniške gore nad Kočevjem. Na severu je Racna gora, vidi pa se tudi Babna Polica.