Varuh prehoda z Ljubljanskega barja proti Cerknici.

Zaporna linija na Rakitni, ki je dobro vpeta med naravne kamnite stene, je nekoč varovala antični prehod z Ljubljanskega barja proti Cerknici. Zaporni zid, v dolžini 527 m, poteka v rahlo ukrivljeni črti v smeri sever–jug in je okrepljen s številnimi oporniki. V zid sta centralno umeščena tudi dva štirikotna obrambna stolpa. Severni stolp je bil nekoliko večji, raziskave kažejo, da je ob njem vodila rimska cesta. Neposredno ob zapori z notranje (zahodne) strani izstopa tudi pas izravnanega terena, ki ga razlagamo kot uporabni prostor ob zidu.

V šestdesetih letih 20. stoletja so na zapori potekala manjša arheološka izkopavanja, kjer so odkrili podzidek (razširjen temelj) na obeh straneh zidu, ki je bil trdno povezan z zaporo. Arheoloških najdb, ki bi pomagale zaporo natančneje umestiti v čas, žal ni bilo.