Najkrajši odsek zidu v sklopu zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum.

Na hribu s toponimom Tabršče, severozahodno od zapore Benete, so vidni skromni ostanki poznorimske zapore. Med domačini so ti ostanki še poznani kot Stari grad na Taborščah ali Stari grad pri Kapelici.

Na terenu so ostanki približno 15 m dolge zapore vidni kot 1,5 m širok nasip, v katerega je sredinsko umeščen pravokoten stolp. Stolp meri 6 x 5 m. Zapora je bila postavljena na prelom terena, na vrh naravne police. Pred njo je dolina, na notranji strani pa položnejša ravan, ki vodi na Bloško planoto.

Zapora na Tabrščah je verjetno nadzorovala le manjši cestni prehod, zaradi bližine zapornega zidu pri Benetah in Novem Potu velja domneva, da ga niso uporabljali kot samostojne zapore.