Najsevernejši do sedaj dokumentiran obrambni zid.

Najsevernejši do sedaj dokumentiran zaporni zid se nahaja pri vasi Zarakovec, pod strmimi stenami današnjih Julijskih Alp. Ščitil je severno pot v Italijo, ki je vodila preko Škofjeloškega hribovja in Soče v severno Italijo. Ker se 277 m dolg zaporni zid, glede na druge linije zapornega sistema, nahaja na odmaknjeni lokaciji, strokovnjaki domnevajo, da je na tem območju v poznorimskem času obstajalo še več zapornih linij, ki jih do danes še nismo odkrili.

Zaporo, ki se začne na severnem pobočju Baške grape pod strmimi previsnimi stenami, na terenu težko opazimo. Že po nekaj metrih je uničena zaradi gradnje stanovanjskih in gospodarskih stavb. V nadaljevanju zaporo preseka cesta Grahovo–Podbrdo, po dobrih 100 m pa jo prekine še reka Bača. Na drugem bregu reke je zid še komaj zaznaven in se kmalu konča na pobočju nad železnico. V okviru zapore Zarakovec do sedaj tudi niso odkrili stolpov ali opornikov.