Na YouTube kanalu projekta Claustra+ si lahko ogledate novo 3D rekonstrukcijo zapore sistema claustra Alpium Iuliarum.

Zapora Gradišče pri Robu se nahaja na skrajnem severovzhodnem robu Bloške planote , 6 km vzhodno od zapore Novi Pot. Omenjen odsek zaradi svojega tlorisa izstopa med ostalimi zaporami sistema CAI. Linija zidu od Reke na Hrvaškem do tu poteka v severovzhodni smeri, v sredini zapore Gradišče pri Robu, na samem vrhu Gradiškega vrha, pa se prelomi za 90 stopinj in se spušča po zahodnem pobočju. Odsek zidu je bil nekoč okrepljen s sedmimi stolpi.

Z zapore Gradišče pri Robu je bilo mogoče zaradi dobrega razgleda z Gradiškega vrha nadzorovati celotno dolino.