Preberite o najnovejših odkritjih zapornega sistema!

Pred kratkim je izšla zaključna publikacija o zapornem sistemu claustra Alpium Iuliarum. Knjiga vsebuje več zanimivih člankov o nedavnih arheoloških raziskavah poznorimskega zapornega sistema in pregledni članek o CAI.

Naš cilj je bil predstaviti zbrane arheološke podatke, ki so bili temelj za razvoj Čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum – glavnega rezultata našega projekta CLAUSTRA+.

Najnovejše raziskave, ki so bile deloma zaključene le pred nekaj meseci, bodo v naslednjih letih verjetno še bolje dozorele, a nova izhodišča in perspektive se že jasno oblikujejo in ponovno odpirajo nova raziskovalna vprašanja”… claustra patefacta sunt Alpium Iuliarum” [… so bile odprte zapore v Julijskih Alpah].

Uživajte v branju knjige tukaj.

Publikacija je bila pripravljena v okviru projekta CLAUSTRA+, Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014­–2020.