Narodni muzej Slovenije je v okviru spletnega seminarja za turistične delavce, ki ga je organiziral LAS s CILjem, izvedel javno predavanje o zaporah claustra Alpium Iuliarum. V zanimivem, skoraj dvournem spletnem seminarju je Jure Kusetič predstavil dogajanje v rimski in poznorimski dobi na območju Logatca, s poudarkom na poznorimskem zapornem sistemu.

Upamo, da bomo CAI v prihodnje predstavili še na številnih spletnih seminarjih in širili znanje o tem fantastičnem spomeniku in turistični atrakciji!