Pretekli projekti

Kamniti braniki Rimskega imperija (CLAUSTRA)

PROGRAM: Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013

PREDNOSTNA NALOGA: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

UKREP: Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine

VREDNOST PROJEKTA: 600.050,09 EUR (IPA: 508.129,33 EUR)

VIRI FINANCIRANJA: Evropski sklad za regionalni razvoj (85 %) v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, nacionalna sredstva (10 %) in lastna sredstva (5 %).

TRAJANJE PROJEKTA: 01. januar 2014–17. september 2015

O PROJEKTU:

Projekt Kamniti braniki Rimskega imperija (CLAUSTRA) se vsebinsko osredotoča na sistem poznorimskih zapor claustra Alpium Iuliarum (CAI). Sistem CAI je bil takratni največji gradbeni in vojaško-obrambni sistem na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Enkratna skupna kulturna dediščina opozarja na problematiko pri vrednotenju, varovanju in ohranjanju kulturne dediščine, poznavanju CAI ter predstavitvi sistema kot celote. Zaradi nepoznavanja kulturne dediščine v lokalnih skupnostih se ostanki CAI uničujejo z gozdarstvom, kmetijstvom in urbanizacijo. S tem izginjata skupna identiteta prostora in skupna krajinska vrednost.

S projektom Kamniti braniki Rimskega imperija so omogočene skupne preventivne raziskave in usklajevanje meddržavnih konservatorskih izhodišč. Pomembna kulturna dediščina se sedaj evidentira, dokumentira, valorizira, registrira, zaščiti in bo predstavljena javnosti kot celota. V sklopu projekta se izvajajo raznolika dela (internetna stran o CAI z interaktivnim zemljevidom, razstava, publikacija oz. turistični vodnik po CAI in dokumentarni film), ki bodo širši javnosti to pomembno skupno kulturno dediščino predstavila, približala in jo naredila dostopnejšo.

Promocija CAI predstavlja nov kulturno-turistični potencial območja, ki je nujno potreben za trajnostni razvoj regije v obeh državah. Podobni spomeniki v Evropi so na seznamu svetovne dediščine UNESCA (Hadrijanov zid, Antoninski zid, donavski limes).

PROJEKTNI PARTNERJI:

 1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 2. Hrvatski restauratorski zavod
 3. Narodni muzej Slovenije
 4. Inštitut Ivan Michler
 5. Udruga Žmergo
 6. Primorsko-goranska županija

Strateški projekt Arheološki parki severnega Jadrana (PArSJAd)

PROGRAM: Program čezmejnega sodelovanja  Slovenija-Italija 2007-2013

GLAVNI SEKTOR DELOVANJA: koda 58 »Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine«

PREDNOSTNA NALOGA 3: Socialna integracija

VREDNOST PROJEKTA: 2.800.000,01 EUR (ESRR: 2.380.000,01 EUR)

VIRI FINANCIRANJA: Evropski sklad za regionalni razvoj (85 %) v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, nacionalna sredstva (10 %) in lastna sredstva (5 %).

TRAJANJE PROJEKTA: 01. januar 2014–17. september 2015

 

 

O PROJEKTU:

Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do slovenskega primorja. Skupaj devet partnerjev – trije slovenski in šest italijanskih – si je za triletno obdobje (2010–2013) zadalo naslednje naloge:

 • realizacija načrtovanih sistemov kulturnih, arheoloških in naravnih entitet in njihova medsebojna povezava z namenom vsesplošne in najširše dostopnosti vsakomur,
 • izmenjava izkušenj na področju arheološke didaktike, oblikovanje baze primerov prakse ter oblikovanje najustreznejšega modela arheološke didaktike,
 • oblikovanje virtualnega arheološkega parka,
 • realizacija pilotskih projektov za povečanje dejavnosti na izbranih območjih, kar konkretno pomeni ureditev izbranih lokacij na način, da bodo te dostopne najširši javnosti,
 • učinkovita promocija dejavnosti in popularizacija arheoloških parkov in arheološke dediščine.

PROJEKTNI PARTNERJI:

 1. Regione del Veneto – Unita Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie
 2. Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna
 3. Comune di Bagnara di Romagna
 4. Comune di Russi
 5. Comune di Voghiera
 6. Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali – Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio beni e attivita culturali
 7. Narodni muzej Slovenije
 8. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije