Rastline prevečkrat štejemo za samoumevne in jim ne posvečamo posebne pozornosti , čeprav so v vseh civilizacijah imele in še vedno imajo pomembno vlogo. V antiki so bili ljudje z rastlinami povezani bolj kot danes. Od njih so bili življenjsko odvisni. Pripisovali so jim tudi nadnaravne lastnosti , čeprav so jih prvenstveno uporabljali za hrano, izdelavo oblačil, okraševanje in zdravljenje. Razstava prikazuje zanimive in redke rastline, ki še danes rastejo v okolici zapornega zidu claustra Alpium Iuliarum. Že v rimskem času so bile nekatere rastlinske vrste ogrožene ali so celo izumrle zaradi prekomerne izrabe, danes pa jih ogrožajo spremembe v prostoru zaradi opuščanja tradicionalnega in trajnostnega gospodarjenja.

Razstavo so pripravili v Prirodoslovnem muzeju Reka v okviru projekta CLAUSTRA+, Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum.

Razstava bo na ogled v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova do 26. januarja 2020.