Na YouTube kanalu projekta Claustra+ si oglejte novo 3D rekonstrukcijo Ajdovskega zidu, do sedaj najdaljšega znanega dela poznorimskega obrambnega sistema claustra Alpium Iuliarum. V dolžino je meril preko 6700 m, imel pa je vsaj 35 obrambnih stolpov. Pod seboj je oklepal antično Vrhniko – Navport.
Zapora Ajdovski zid je bila prva v obrambnem sistemu, ki je nadzoroval glavno rimsko cesto med Emono (Ljubljana) in Akvilejo (Oglej). Umeščena je nad strateško pomemben skrajni zahodni rob Ljubljanskega barja in je omogočala odličen pregled nad širšo okolico, zaradi oblike pa so bile vse pomembnejše točke zapore med seboj vidne.