Doc. dr. Katharina Zanier je v ponedeljek, 6. septembra 2021, prejela Steletovo priznanje za leto 2020 za kvalitetno izveden mednarodni interdisciplinarni projekt obnove in revitalizacije kulturne dediščine Claustra+.

Vodja projekta Katharina Zanier je z izjemno mednarodno ekipo slovenskih in hrvaških partnerjev izpeljala zgleden in raznolik projekt, ki se je zaključil 31. januarja 2020, financiran pa je bil v sklopu Programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Projekt je pokril izredno bogat nabor aktivnosti na področju raziskovanja, prezentacije, interpretacije in turistične valorizacije arheoloških ostalin poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. Po mnenju komisije za Steletove nagrade, ki jih na področju konservatorstva in restavratorstva podeljuje Slovensko konservatorsko društvo, je »zaradi izjemnega vodenja, interdisciplinarnosti in strokovnosti bil projekt izpeljan ter zaključen na vrhunskem nivoju«.

Čestitamo!