Hrvatski restauratorski zavod i Muzej Grada Rovinja-Rovigno u suradnji s Arheološkim muzejom Istre imaju čast pozvati Vas na otvorenje izložbe „Claustra – Skrivena ostavština starih Rimljana” i predstavljanje projekta CLAUSTRA+ „Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ u srijedu, 18. rujna 2019. u 20 sati u Muzeju grada Rovinja-Rovigno, Trg maršala Tita 11, Rovinj-Rovigno.
Izložbom su prikazani rezultati projekta „Claustra – Kameni branici Rimskoga Carstva” realiziranoga u sklopu Programa europske teritorijalne suradnje OP Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013., koji je dio nastavka toga projekta, što ga je 2014. i 2015. vodio Javni zavod Republike Slovenije za zaštitu kulturne baštine, uz partnere: Narodni muzej Slovenije, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goransku županiju i udrugu Žmergo. Autori izložbe su Jure Kusetič i Tina Lah (Narodni muzej Slovenije).
Izložba se može razgledati do 31. listopada 2019. godine.